sexdollsoff.com ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ! ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਜੀਵ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਿਨਸੀ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਰਡਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਇਥੇ

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। sexdollsoff.com 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ (info@sexdollsoff.com) ਤੁਹਾਡੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

1.ਪੈਪਾਲ

ਪੇਪਾਲ

1. PayPal ਭੁਗਤਾਨ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ PayPal ਖਾਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਪਾਲ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਈ-ਚੈੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

paypal-ਭੁਗਤਾਨ

2. PayPal (ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ)

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ PayPal ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ PayPal, MasterCard, VISA, American Express, Discover, Diners ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ PayPal ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਪਾਲ ਖਾਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

paypal-ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਕਾਰਡ

paypal-ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਕਾਰਡ

3. ਹੁਣੇ ਖਰੀਦੋ, PayPal ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ

ਪੇਪਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕਆਊਟ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ PayPal ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੇ-ਇਨ-4 ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ 4 ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਕਾਇਆ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ 2 ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ

ਭੁਗਤਾਨ-ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ

4.ਮਨੀ ਆਰਡਰ
ਤੁਸੀਂ ਮਨੀ ਆਰਡਰ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

5. ਮਲਟੀ- ਭੁਗਤਾਨ
ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਡੀ ਲਈ ਛੋਟੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੇਲਜ਼ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ?

 • 1. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ PCI DSS (ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਰਡ ਉਦਯੋਗ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟੈਂਡਰਡ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹਨ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
 • 2. ਸਕਿਓਰ ਸਾਕਟ ਲੇਅਰ (SSL) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਜੋ ਵੈੱਬ ਸਰਵਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿਚਕਾਰ ਡੇਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। sexdollso.com ਕੋਲ ਇੱਕ SSL ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
 • 3. ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

sexdollsoff.com 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ (sexdollsoff.com) ਈਮੇਲ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਮੇਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਸਫਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਸਮਰਥਤ ਨਹੀਂ ਹੈ.

 • ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਉ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ In Internet Explorer ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ IE ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਾਇਰਫਾਕਸ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਕਰੋਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ।
 • ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਾਲ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ:
  ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਖਰੀਦ ਕਰੋ ਜੋ ਇਨਕੋਗਨਿਟੋ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਸੀਚੈੱਕਆਉਟ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਲਟਕਾਓ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪੇਪਾਲ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
 • ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ), ਨਾਮ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤਾ, ਗਲਤੀ ਸੂਚਨਾ, ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ।

ਭੁਗਤਾਨ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ

 • 1: ਮੈਂ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ PayPal. ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, PayPal ਦੀ ਇੱਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੀਮਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ PayPal ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
 • 2: ਪੇਪਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਪਤਾ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਪਤਾ ਇੱਕੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
 • ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਲਿੰਗ ਪਤੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਪਤੇ ਨੂੰ ਭਰੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਪਤਾ ਦੱਸਣ ਲਈ info@sexdollsoff.com 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂਗੇ।
 • 3: ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਵੀਜ਼ਾ, ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ, ਜੇਸੀਬੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ) ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਾਲ ਆਰਡਰ ਲਈ ਰਸੀਦ ਦੀ ਗਲਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਾਲ ਫੰਡਿੰਗ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ. ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੇਪਾਲ ਡਾਟ ਕਾਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।

 • 1: ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ, ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਮਿਤੀ, CVV ਕੋਡ, ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਪਤੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ।
 • 2: ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਖਾਤਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
 • 3: ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਫੌਲਟ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀਮਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
 • 4: ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੌਗ ਆਊਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ।
 • 5: ਉਸੇ ਆਰਡਰ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ।
 • 6: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫੌਲਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ/ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਨਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
 • 7: ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਰਡ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
 • 8: ਤੁਸੀਂ PayPal ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ "ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ" ਵਜੋਂ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

 • ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਕਰੋ: ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 • ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਫੰਡ: ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਸਨ।
 • ਸੀਮਾ ਵੱਧ ਗਈ: ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਖਾਤੇ ਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
 • ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਿਆ ਕਾਰਡ: ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
 • ਅਵੈਧ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ: ਗਾਹਕ ਨੇ ਇੱਕ ਅਵੈਧ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
 • ਅਵੈਧ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਮਿਤੀ: ਗਾਹਕ ਨੇ ਇੱਕ ਅਵੈਧ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ - ਜੇਕਰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
 • ਕਾਰਡ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਨੇ ਸੀਵੀਵੀ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ: ਗਾਹਕ ਨੇ ਇੱਕ ਅਵੈਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ - ਜੇਕਰ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
 • ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ: ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
 • ਬੈਂਕ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਨਿਯਮ: ਬੈਂਕ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਖਰੀ ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਫਲ ਜਾਂ ਸਫਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ info@sexdollsoff.com.